Tượng Tây Phương Tam Thánh bằng đá tự nhiên cao 60cm

0905.097.617