Tượng Phật bà nghìn mắt nghì tay đứng cao 2.5m

0905.097.617