Tượng Phật A Di Đà cao 2.6m được thình về an vị tại Bạc Liêu

0905.097.617