Lục bình đá chạm hoa văn tùng cúc trúc mai

0905.097.617